php汉字转拼音的函数

栏目: 编程语言 发布于: 2014-04-26 13:30:01

利用 php 将汉字转为拼音的一个函数,能够同时处理gb2312和utf8两种情况下的字符。除了多音字处理的不是很好之外,其他都还是非常准确的。具体函数代码如下:

function Pinyin($_String,$_Code='gb2312'){
	$_DataKey="a|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang|bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha".
	"|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|".
	"cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er".
	"|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui".
	"|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang".
	"|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang".
	"|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue".
	"|lun|luo|ma|mai|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang|nao|ne".
	"|nei|nen|neng|ni|nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen".
	"|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang".
	"|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|".
	"she|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|".
	"tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu".
	"|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you".
	"|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|".
	"zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo";
	$_DataValue="-20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026|-20002|-19990".
	"|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725".
	"|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263".
	"|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003".
	"|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697".
	"|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211".
	"|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922".
	"|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468".
	"|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664".
	"|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407".
	"|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959".
	"|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652".
	"|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369".
	"|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128".
	"|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914".
	"|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645".
	"|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149".
	"|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087".
	"|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658".
	"|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340".
	"|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888".
	"|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585".
	"|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847".
	"|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055".
	"|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780".
	"|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274".
	"|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254";
	$_TDataKey=explode('|',$_DataKey);
	$_TDataValue=explode('|',$_DataValue);
	$_Data=(PHP_VERSION>='5.0')?array_combine($_TDataKey,$_TDataValue):_Array_Combine($_TDataKey,$_TDataValue);
	arsort($_Data);
	reset($_Data);
	if($_Code!='gb2312'){
		$_String=_U2_Utf8_Gb($_String);
	}
	$_Res='';
	for($i=0;$i<strlen($_String);$i++){
		$_P=ord(substr($_String,$i,1));
		if($_P>160){
			$_Q=ord(substr($_String,++$i,1));
			$_P=$_P*256 + $_Q - 65536;
		}
		$_Res.=_Pinyin($_P,$_Data);
	}
	return preg_replace("/[^a-z0-9]*/",'',$_Res);
}
function _Pinyin($_Num,$_Data){
	if($_Num>0&&$_Num<160){
		return chr($_Num);
	}elseif($_Num<-20319||$_Num>-10247){
		return '';
	}else{
		foreach($_Data as $k=>$v){
			if($v<=$_Num){
				break;
			}
		}
		return $k;
	}
}
function _U2_Utf8_Gb($_C){
	$_String='';
	if($_C < 0x80){
		$_String.=$_C;
	}elseif($_C < 0x800){
		$_String.=chr(0xC0|$_C>>6);
		$_String.=chr(0x80|$_C&0x3F);
	}elseif($_C < 0x10000){
		$_String.=chr(0xE0|$_C>>12);
		$_String.=chr(0x80|$_C>>6&0x3F);
		$_String.=chr(0x80|$_C&0x3F);
	}elseif($_C < 0x200000) {
		$_String.=chr(0xF0|$_C>>18);
		$_String.=chr(0x80|$_C>>12&0x3F);
		$_String.=chr(0x80|$_C>>6&0x3F);
		$_String.=chr(0x80|$_C&0x3F);
	}
	return iconv('UTF-8','GB2312',$_String);
}
function _Array_Combine($_Arr1,$_Arr2){
	for($i=0;$i<count($_Arr1);$i++){
		$_Res[$_Arr1[$i]]=$_Arr2[$i];
	}
	return $_Res;
}

该函数的具体用法如下:

//第二个参数留空则为gb1232编码
echo Pinyin('www.phpernote.com 专业的php程序员教程网站!哈哈!');
echo '<br />';
//第二个参数随意设置则为utf-8编码
echo Pinyin('www.phpernote.com 专业的php程序员教程网站!哈哈!',1);
本站文章除注明转载外,均为本站原创或编译。欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处。
转载请注明:文章转载自 [http://www.php230.com]
本文标题:php汉字转拼音的函数
IT技术书籍推荐:
深入PHP:面向对象、模式与实践(第3版)
深入PHP:面向对象、模式与实践(第3版)
Mart Zandstra (作者), 陈浩 (译者), 吴孙滨 (译者), 胡丹 (译者), 李静 (译者)
《深入PHP:面向对象、模式与实践(第3版)》是PHP专家经典力作的最新版本。书中主要介绍了如何使用面向对象技术和设计模式编写稳定的、可维护的代码,如何使用Subversion管理多个开发人员,如何使用Phing和PEAR进行构建和安装,以及将构建和测试过程自动化的策略,包括持续集成。《深入PHP:面向对象、模式与实践(第3版)》适合中高级PHP程序员阅读。
最新互联网资讯